умения


На пазара на труда валута са уменията. Колкото повече умения имате, толкова по- ценен служител сте. За да бъдете по- привлекателен за повече потенциални работодатели,  за да изкарвате повече пари, за да бъдете по- успешен, за да имате по- блестяща кариера… трябва да притежавате тези умения. Дори и да сте със способностите и ума на Алан Тюринг, рискувате да останете непризнат гений заради неумението да комуникарате например. Тези 7 умения служат за основа на всеки един от нас. Работодателите търсят […]

От какво зависи успехът?