образование


1
JUMP Project и Факултет „Бизнес и Мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ oбявяват Конкурс за есе на тема: „Какво бих променил в българското образование“   I. В конкурса могат да участват: Студенти в Русенски университет „Ангел Кънчев“; Ученици в 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на русенските училища. II. Награден фонд: За студенти: I място – 150 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project*; II място – 100 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project; III […]

Регламент за конкурс за есе на тема „Какво бих променил ...