инженери


Когато мислите за най- важните качества нужни за успех в ИТ и инженерната сфера, вероятно първо се сещате за математически знания и технологичен опит. Добрите личностни умения или т.нар. soft skills като комуникационни умения, презентационни умения, лидерски качества и работа в екип са също толкова важни в инженерните професии. Технологичните умения са основата, която е нужна на един специалист да започне кариерата си, социалните умения обаче са тези, които ще го задържат на работа и ще му помогнат да израстете в кариерата. […]

Личностните умения са дори по- важни при инженерите