Новини


1
JUMP Project и Факултет „Бизнес и Мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ oбявяват Конкурс за есе на тема: „Какво бих променил в българското образование“   I. В конкурса могат да участват: Студенти в Русенски университет „Ангел Кънчев“; Ученици в 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на русенските училища. II. Награден фонд: За студенти: I място – 150 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project*; II място – 100 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project; III […]

Регламент за конкурс за есе на тема „Какво бих променил ...


  Факултет „Бизнес и мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ съвместно с JUMP Project организират конкурс за есе на тема „Какво бих променил в българското образование?“. Конкурсът е достъпен за студенти на Русенски университет, както и за ученициот 9-ти до 12-ти клас от русенските училища. Участниците ще се надпреварват в две категории – студенти и ученици, като за всяка категория наградния фонд включва: I място – 150 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project*; II място – 100 […]

Конкурс за есе на тема „Какво бих променил в българското ...


Ние, екипа на JUMP Project, заедно с екипа на ABLE Mentor, решихме да организираме специално разработен за учениците от програма ABLE Mentor уикенд за личностно развитие. В този уикенд ще тренираме своите умения за комуникация, ще разберем какво е ценностна система, ще излезем от зоната си на комфорт, ще поговорим за мотивация и още, и още… Целта на уикенда е да подпомогне учениците в тяхното развитие, да мотивира за действие и да подбуди стремеж към самоусъвършенстване. Тренингът ще се проведе два […]

Тренинг за учениците- участници в програма ABLE Mentor