Венцислава


About Венцислава

Венцислава Николова е основател на JUMP Project. Занимава се със социално предприемачество, организиране на културни мероприятия, активен доброволец в различни неправителствени организации, а по професия е специалист по човешки ресурси. Обича да работи с и за хората и вярва в теорията на „libre knowledge“- знанието трябва да е безплатно и споделено.


Вероятно често ви се случва да се срещате с хора, от които се очаква да ви спечелят като клиент или да станат ваши партньори. Понякога обаче тези хора успяват да ви подразнят в първите 10 минути от разговора. Това обикновено се дължи на някои вербални и невербални грешки, които несъзнателно правят. За да ги избегнете самите вие и за да не изпадате в обратната ситуация, вижте кои са те: Лоша езикова култура Тук не говорим за мекото говорене на русенци или […]

Непрофесионалист ли сте?


Повечето хора изпитват т.н. бърнаут синдром или синдром на професионалното изчерпване поне веднъж в живота си. Някои от нас- няколко пъти. Шансът за бърнаут за предприемачи, собственици на бизнес или стартъпи, както и хора, които използват мултитаскинга като начин на живот, е двойно по- висок. Това обаче не трябва да ви отказва да преследвате целите си, а по- скоро трябва да алармира да бъдете по- внимателни. Първата и често- най- трудната стъпка за избягване на бъраут е неговото идентифициране. Това […]

Стрес или бърнаут?


На пазара на труда валута са уменията. Колкото повече умения имате, толкова по- ценен служител сте. За да бъдете по- привлекателен за повече потенциални работодатели,  за да изкарвате повече пари, за да бъдете по- успешен, за да имате по- блестяща кариера… трябва да притежавате тези умения. Дори и да сте със способностите и ума на Алан Тюринг, рискувате да останете непризнат гений заради неумението да комуникарате например. Тези 7 умения служат за основа на всеки един от нас. Работодателите търсят […]

От какво зависи успехът?Когато мислите за най- важните качества нужни за успех в ИТ и инженерната сфера, вероятно първо се сещате за математически знания и технологичен опит. Добрите личностни умения или т.нар. soft skills като комуникационни умения, презентационни умения, лидерски качества и работа в екип са също толкова важни в инженерните професии. Технологичните умения са основата, която е нужна на един специалист да започне кариерата си, социалните умения обаче са тези, които ще го задържат на работа и ще му помогнат да израстете в кариерата. […]

Личностните умения са дори по- важни при инженерите


1
JUMP Project и Факултет „Бизнес и Мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“ oбявяват Конкурс за есе на тема: „Какво бих променил в българското образование“   I. В конкурса могат да участват: Студенти в Русенски университет „Ангел Кънчев“; Ученици в 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на русенските училища. II. Награден фонд: За студенти: I място – 150 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project*; II място – 100 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project; III […]

Регламент за конкурс за есе на тема „Какво бих променил ...