Регламент за конкурс за есе на тема „Какво бих променил в българското образование?“ 1


BEST (11)

JUMP Project и Факултет „Бизнес и Мениджмънт“ към Русенски университет „Ангел Кънчев“

oбявяват

Конкурс за есе на тема:

„Какво бих променил в българското образование“

 

I. В конкурса могат да участват:

Студенти в Русенски университет „Ангел Кънчев“;

Ученици в 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас на русенските училища.

II. Награден фонд:

За студенти:

 • I място – 150 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project*;
 • II място – 100 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project;
 • III място – 50 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project.

За ученици:

 • I място – 150 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project*;
 • II място –100 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project;
 • III място –50 лв. и безплатно участие в обученията на JUMP Project.

* Програмата за обучения на JUMP Project включва обучения за комуникационни и презентационни умения, управление на времето и приоритизиране, лидерски умения и умения за убеждаване, работа в екип и емоционална интелигентност и др.

III. Изисквания

 1. Максимален обем: До 2 печатни страници – 3600 знака;
 2. Форматиране:
 • Papersize – A4;
 • Margins – top – 3 cm, bottom – 3 cm, left – 3 cm, right – 3 cm;
 • Номерация на страниците – долу, центрирано, от 1 до n.;
 • Заглавие – Times New Roman, 14 pt, Bold, центрирано, главни букви;
 • Основен текст – Times New Roman, 12 pt, двустранно подравняване;
 • Междуредие – 1,5 pt;
 • Нов абзац – с отстъп 1 см (Format – Paragraph – Special (Firstline – 1 cm);

 

 1. Подзаглавието трябва да съдържа:
 • За ученици – три имена, училище, клас и специалност;
 • За студенти – три имена, курс, специалност и факултетен номер.

IV. Критерии:

 • Ясно формулирана теза, която съотвества на зададената тема;
 • Логическа последователност;
 • Солидна аргументация;
 • Актуални примери;
 • Изведени обобщения и препоръки;
 • Владеене и прилагане на езиковите норми;
 • Подходящи цитати и позовавания.

V. Срок и форма на предаване и начин и оценяване на творбите:

От 01.08.2015 г. до 10.09.2015 г вкл.;

На имейл ventsislava.nikolova@jumpprojectbg.com

В темата на имейла да пише: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново имената на участниците, телефон и имейл за връзка.

Оценяването ще се осъществи в периода 11.09.2015 – 13.09.2015 г. от представители на JUMP Project и преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт”.

Победителите ще бъдат обявени на 14.09.2015 г. и наградени по време на официалния старт на новия сезон на програмата за обучения на JUMP Project.

Крайният срок за изпращане на творбите на имейл ventsislava.nikolova@jumpprojectbg.com е 10.09.2015 г.

 


About Венцислава

Венцислава Николова е основател на JUMP Project. Занимава се със социално предприемачество, организиране на културни мероприятия, активен доброволец в различни неправителствени организации, а по професия е специалист по човешки ресурси. Обича да работи с и за хората и вярва в теорията на „libre knowledge“- знанието трябва да е безплатно и споделено.


Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

One thought on “Регламент за конкурс за есе на тема „Какво бих променил в българското образование?“