Професионални обучения


Уважаеми приятели и колеги,

ту ще намерите списък на най-новите обучения, които JUMP ще проведе през 2015/2016 учебна година. Всички обучения се организират по интерактивен и неформален начин, като винаги са съобразени с аудиторията, ситуацията и техническото оборудване.

  • Имейл етикет
  • Автобиография (включва workshop, снимка и обратна връзка)
  • Презентационни умения
  • Ефективна комуникация– вербална и невербална
  • Успешно преминаване през културен шок
  • Лидерство и лидерски умения

Всяко обучение може да бъде организирано за целия екип на вашата организация и да бъде проведено на място или на наша територия. След края на обучението всеки участник получава поименен сертификат.

Ако желаете да заявите обучение или имате въпроси – не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0897 655 285 или да ни пишете на ventsislava.nikolova@gmail.com