Обучения


Програма на JUMP Project за учебната година 15/16 /септември 2015- юни 2016/

Big-Dreams-Success-Key

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите за участие в програмата на JUMP Project трябва да попълнят регистрационна форма.

Записването за програмата ще продължи от 01 октомври до 20 октомври 2015 г. Одобрените  ще получат обаждане по телефона и покана за среща.

 

Критериите за избор на участниците:

–   Мотивация за промяна- лична и професионална;

–   Редовни посещения и участия в програмата/модул;

–   Отговорно и сериозно поведение;

–   Ученици от 10- 12 клас;

–   Студенти от Русенски университет.

 

В програмата ще се приемат 25 участници, като все одобрен заплаща такса от 50 лв за цялата програма или по 15 лв на модул, която се използва за административно и техническо осигуряване на програмата. Таксата се заплаща:

  • по банков път – Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG38FINV91501016456622, SWIFT: FINVBGSF (до два дни преди събитието);
  • в брой в деня на събитието (при предварителна регистрация);
  • чрез Epay.bg- Клиентски номер (КИН): 9676661470;e-mail:jumpprojectbg@gmail.com

 

Програмата ще започне в началото на ноември 2015 . и ще продължи до края на юни 2016 г, като ще се организират 2 или 3 обучения месечно.

Програмата включва 4 модула:

Модул 1. Първи стъпки

Период- октомври- ноември 2015 г.

Първият от 4-те модула на JUMP Project се нарича първи стъпки, защото благодарение на 4-те интересни тренинга вие –  участнниците, ще имате възможността да поставите началото на своето лично и професионално развитие, да се запознаете с част от лекторите и да бъдете ВДЪХНОВЕНИ! J

Модул 2. Маркетинг

Период- декември 2015- февруари 2016 г.

Модул Маркетинг е насочен по- скоро към т.н. self marketing или маркетинг на личността. Тук ще се научите как да брандирате себе си и как да представяте продукта/услугите си в социалните мрежи и офлайн, по начин, който ще бъде запомнен.

Модул 3. Продажби

Период- март- април 2016

Модул Продажби ще ви научи как да си поставяте реалистични цели и как да преследвате тяхното постигане, как да преговаряте с клиенти и колеги, как да управлявате собствените си финанси и как да презентирате пред публика и да се справите със сценичната треска.

Модул 4. HR

Период- май- юни 2016

В модул HR ще поговорим за това как се правят запомнящи се автобиографии и мотивационни писма. На всички участници ще им бъдат направени снимки на място, които могат да използват за своите автобиографии. Освен това ще говорим за това какво можем и какво не можем да правим на интервю за работа, за да може да го спечелим, но и ще се научим как да работим заедно и в екип.

Бонус безплатни обучения:

  • Управление на промяната
  • Управление на стреса
  • Управление на времето и приоритизиране
  • Умения за убеждаване
  • Ценностна система и самоосъзнаване
  • Интернет грамотност

 

JUMP Project е проект, създаден за да бъде в помощ на студенти, работодатели и университети. Основната му цел е да подсили вродените социални умения в младите хора чрез различни обучения, ролеви игри, казуси, активности и забавление.