Мисия, визия, ценности


JUMP Project е проект, създаден за да бъде в помощ на студенти, работодатели и университети. Основната му цел е да подсили вродените „меки умения“ в младите хора чрез различни обучения, ролеви игри, казуси, активности и забавление.
В последните години ясно се усеща, че системата на висше образование в България е пряко засегната от неблагоприятните процеси и нестабилна икономическа и политическа ситуация, протичащи в обществото ни. Този проблем несъмнено води до намаляване на качеството на човешките ресурси, както и до падане на качеството на образованието.Знанието се превърна в основен фактор за растеж на развитите държави и измести по важност други фактори като труд, природни ресурси и физически капитал. Въпреки това в България силно се усеща липсата на качествено обучение и все по-често работодателите се оплакват от липса на добре подготвени кадри. В основата на този проблем стои липсата на мотивация,целеустременост и самосъзнание в младите хора и недостатъчната им практическа подготвеност.
И точно тук се в помощ на работодатели, университети и обществото, се появява идеята на “JUMP Project”-just your mind potential”. А именно- да започнем „голямата промяна”, предоставяйки възможност на младото поколение да стартира, променяйки първо себе си. Участвайки в тренингите на “JUMP Project” студентите ще имат възможността да придобият т.н. меки умения, които са нужни за професионалното им развитие и личностно израстване.

Джъмп проджект обучение