Кои сме ние


Казваме се Венцислава Николова и Елица Христова, две млади жени и приятелки, изпълнени с желание и идеи за промяна, имащи визия и надежди за бъдещето, както и не малък опит с образователни и тренинг проекти и доброволческа дейност в Румъния, Босна и Херцеговина, Белгия и разбира се, България. И двете притежаваме бакалавърски степени по Стопанско управление, а магистратурите ни са в областта на Предприемачеството и иновациите и Психология на управлението. Имаме и голям менторски опит, придобит благодарение на Еразъм програмите, в които участвахме през изминалите години. Доброволчеството в организации като AIESEC, Rotaract, Balkans let’s get up и ESN ни направи уверени, проактивни и дейни, както и ни даде смелостта да преследваме мечтата си, а професиите ни- Мениджър на човешките ресурси и Продуктов мениджър ни направиха дисциплинирани и готови да посрещнем волите и неволите на бизнес страната на нашата мечта- а именно- JUMP Project.

 

10860868_1105045352854416_8344836910594478602_o 10849855_1038516382840647_4361958005464397053_n_B3B9196